Loading

U Tescomy 245, Zlín, 760 01

+420 777 214 027

kora@volny.cz

Po-Pá: 8:00  – 17:00

Po-Pá: 8:00 – 17:00
Zavolejte Nám +420 777 214 027
U Tescomy 245, Zlín, 760 01

Podporujeme

Podporujeme:

Vsetínská NADĚJE pomáhá lidem s hendikepem
Lidé s mentálním postižením jsou od nepaměti součástí naší společnosti. Není důvod je nevidět nebo je přezírat. Bohužel, někdy je náš postoj k nim poznamenán předsudky, neznalostí či obavami. Oni sami ale nestojí o soucit a rozhodně ne-chtějí být zavíráni do ústavů. Chtějí žít jako ostatní lidé, ve společnosti, v rodině, chtějí rozhodovat o svém volném čase. Dospělí lidé s těžším mentálním a kombinovaným hendikepem mohou na Vsetínsku docházet do denního stacionáře na Sychrově, kde je za pomocí terapií, masáží a aktivizačních činností rozvíjena jejich soběstačnost a dovednosti. Denní stacionář umožňuje lidem s těžším hendikepem aktivně trávit čas mezi svými vrstevníky a zároveň jejich rodinám poskytuje čas pro osobní potřeby a odpočinek od náročné péče. Lidé s mentálním a kombinovaným hendikepem mají stejné nároky na uspokojení životních potřeb jako každý jiný jedinec bez hendikepu. Potřebnou podporu a pomoc při jejich naplňování nacházejí například i v sociálně terapeutické dílně v Rokytnici, kam docházejí dospělí lidé s lehkým a středně těž-kým zdravotním hendikepem. V terapeutické dílně si mohou zvýšit a udržet pracovní dovednosti a návyky, a pokud mají potenciál získat v budoucnu zaměstná-ní, mají příležitost se na takový to životní krok připravit. To, co rokytnickou dílnu odlišuje od ostatních terapeutických dílen, jsou její programy a pracovní náplň, kde je dbáno na běžný pracovní provoz, včetně hlá-šení dovolené nebo propustek při odchodu k lékaři.

Lidé se zde mohou zdokonalovat v programech výtvarník, hospodář, zahradník a řemeslník. Pracovníci dílny nedělají práci za klienty dílny, ale s nimi. Učí je být zodpovědnými vůči kolektivu i nést následky z případného neúspěchu. Klienti tak postupně pře-konávají bariéry v sobě, posouvají se v samostatnosti,
stávají se sebevědomějšími, a to nejen na pracovišti, ale i mimo něj. Navzdory svému hendikepu, lidé, kteří se bez po-moci druhých neobejdou, mají právo stejně jako my všichni ostatní, aktivně žít a rozhodovat se podle svých představ. Chtějí bydlet ve své domácnosti, pracovat, nakupovat, využívat veřejných služeb a mít kontakt se svými blízkými. Podporou v tom všem je terénní služba osobní asistence, kterou poskytuje vsetínská pobočka Naděje. Lidé s hendikepem nepotřebuji naši lítost či lhostejnost. Občas uvítají naši podporu a pomoc. Co ale potřebují a v čem můžeme pomoct, je vytvoření prostředí bez bariér, a to jak fyzických, tak bariér psychických, které jsou v našich myslích. Žádná nezisková organizace nemůže fungovat bez partnerů a sponzorů, kteří se ztotožňují s jejím posláním a cílem a jsou ochotní podporovat její úsilí. Patří mezi ně Evro AUTOCENTRUM Vsetín, s.r.o. a Kora Autolakovna a Servis sto., díky nim vznikla tato prezentace.

Dále podporujeme: